Ragnarok Online : รายการอัปเดตวันที่ 23 ธ.ค. 2564

วันที่ : 1/4/2022 3:07:27 PM
Ragnarok Online : รายการอัปเดตวันที่ 23 ธ.ค. 2564

 Update

 แก้ไข

  • แก้คำอธิบาย
    Assassin Cross stone(Upper)
    Assassin Cross stone(Middle)
    Assassin Cross stone(Lower)
  • แก้ไขการแสดงผล ของสกิล Shadow spell เมื่้อใช้ กับ อาวุธ ประเภทธนู ให้ทำงานให้ถูกต้อง
  • นำ Npc Blacksmith Cano NPC สำหรับทำ Goditem ของ Guildwar TE กลับมา