Ragnarok Classic : Lucky Airdrop Event

วันที่ : 7/21/2022 12:32:31 PM
Ragnarok Classic : Lucky Airdrop Event

กิจกรรมแข่งขันตามล่า Airdrop ของขวัญจากฟากฟ้า  รับ PVP Coin แลกของรางวัลสุดเจ๋งเพียบ!

เงื่อนไขกิจกรรม :

  • สถานที่ PVP “โหมด PVP Money” เมือง Prontera เท่านั้น
  • Level 50 – 69 Class 1 เท่านั้น
  • Freedom Level Class อาชีพไหนก็ได้
  • จะมีกล่อง Airdrop ตกที่กลางเมือง Prontera ทำการโจมตีเพื่อแย่งชิงเหรียญ
  • Air Drop Box จะเกิดตามจุดที่กำหนดไว้ โดยจะเกิดทุกๆ 60 นาทีหลังที่กล่องโดนตีแตก

ระยะเวลากิจกรรม : 21 กรกฏาคม (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) – 27 กรกฏาคม 05.59 น.

 

 

อ่านรายละเอียดขั้นตอนการเล่นกิจกรรม คลิก!